O blogu

UGW Blogs, czyli projekt Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy przybliżający i tłumaczący zagadnienia prawne, skierowany w głównej mierze do osób niezajmujących się profesjonalnie doradztwem prawnym.

W zakresie danych blogów tematycznych zadaniem prawników Kancelarii UGW jest dzielenie się swoją fachową wiedzą oraz przedstawianie problemów prawnych w zakresie zdarzeń z różnych dziedzin prawa w sposób jasny i przystępny.

Prawo ulega ciągłym zmianom, gdzie często by je zrozumieć potrzebna jest wiedza doświadczonych ekspertów – w ramach projektu UGW Blogs prawnicy Kancelarii podejmą próbę pokazania, iż mówienie o prawie może być ciekawe.

W zależności od dziedziny, celem UGW Blogs jest także połączenie prawa z zagadnieniami świata biznesowego.

Podsumowując, prawnicy Kancelarii UGW za pomocą narzędzia UGW Blogs chcą dzielić się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem poprzez pisanie o tych zagadnieniach prawnych, które naszym zdaniem wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

  • Doświadczeni prawnicy
  • Aktualne zagadnienie prawne z różnych dziedzin
  • Prawo przedstawione w sposób przystępny i ciekawy
  • Eksperckie analizy

NASZE BLOGI PRAWNE

Blog Family Law

Prawo rodzinne, to dziedzina prawa zajmująca się problematyką obejmującą sprawy dotyczące małżonków oraz małoletnich. W podstawowy zakres spraw rodzinnych wchodzą postępowania o rozwód, podział majątku, sprawy alimentacyjne oraz związane z opieką nad dziećmi. więcej >

Blog Criminal Law JK

Prawo karne stanowi dziedzinę prawa najdalej ingerującą w życie i wolność człowieka. Stawiane przez prokuratora zarzuty czy doznana krzywda często skutkują podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą zaszkodzić na dalszym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego. więcej >

Blog Criminal Law MB

Prawo karne spełnia szczególną rolę, chroniąc państwo, porządek społeczny oraz prawa i wolności człowieka przed ich naruszeniami. Jednocześnie, jako zespół norm określających czyny, które ze względu na szkodliwość społeczną są zabronione, prawo karne pozwala na reakcję wobec sprawców za pomocą kar i innych środków przewidzianych przez to prawo, w tym środków karnych, kompensacyjnych czy zabezpieczających.. więcej >

Blog Sports Law

UGW Blogs: Sports and Esport Law powstał z myślą o pasjonatach sportu, którzy interesują się nie tylko wynikami, ale także tym, co często pojawia się wokół samych rozgrywek, czy wydarzeń sportowych, w tym także regulacjami prawa sportowego. więcej >

Ostatnie publikacje

ugw blogs artykuły

Kradzież wirtualnych dóbr w grach online

Niniejszy artykułu został poświęcony problematyce związanej z „kradzieżą” wirtualnych dóbr w grach MMO (Massively Multiplayer Online Game – gry wieloosobowe w trybie online), z uwzględnieniem możliwości karania sprawców na podstawie …

Partnerzy