ugw blogs artykuły

Zatrzymanie przez policję

W celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego art. 244 Kodeksu postępowania karnego (dalej „k.p.k.”) pozwala Policji na dokonanie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.