NASZE BLOGI PRAWNE

Blog Family Law

Prawo rodzinne, to dziedzina prawa zajmująca się problematyką obejmującą sprawy dotyczące małżonków oraz małoletnich. W podstawowy zakres spraw rodzinnych wchodzą postępowania o rozwód, podział majątku, sprawy alimentacyjne oraz związane z opieką nad dziećmi. więcej >

Blog Criminal Law JK

Prawo karne stanowi dziedzinę prawa najdalej ingerującą w życie i wolność człowieka. Stawiane przez prokuratora zarzuty czy doznana krzywda często skutkują podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą zaszkodzić na dalszym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego. więcej >

Blog Criminal Law MB

Prawo karne spełnia szczególną rolę, chroniąc państwo, porządek społeczny oraz prawa i wolności człowieka przed ich naruszeniami. Jednocześnie, jako zespół norm określających czyny, które ze względu na szkodliwość społeczną są zabronione, prawo karne pozwala na reakcję wobec sprawców za pomocą kar i innych środków przewidzianych przez to prawo, w tym środków karnych, kompensacyjnych czy zabezpieczających.. więcej >

Blog Sports Law

UGW Blogs: Sports and Esport Law powstał z myślą o pasjonatach sportu, którzy interesują się nie tylko wynikami, ale także tym, co często pojawia się wokół samych rozgrywek, czy wydarzeń sportowych, w tym także regulacjami prawa sportowego. więcej >