Wniosek o dozór elektroniczny a odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym

Dzisiejszy post będzie się sprowadzał do odpowiedzi napytanie: „Czy mój mąż/syn/konkubent/ojciec, który odbywa karę w zakładzie karnym może się starać o dozór elektroniczny?”

Może.

Jak?

Tak jak skazany przebywający na wolności – składając wniosek. W imieniu osadzonego może go złożyć także jego obrońca, dyrektor zakładu lub prokurator. Sąd udzieli takiego zezwolenia, jeżeli Twój konkubent czy brat spełnia wszystkie wymagane ustawą przesłanki oraz jeżeli przemawiają za tym dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Żeby dowiedzieć się jak złożyć taki wniosek zajrzyj do poniższych wpisów:

  1. Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?
  2. Gdzie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?
  3. Co musi zawierać wniosek o dozór elektroniczny i jak napisać uzasadnienie tego wniosku?
  4. Kto musi udzielić zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Post zawiera także wzór takiej zgody.
  5. Jak sporządzić harmonogram odbywania kary w SDE?

Posiedzenie Sądu w zakresie rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny odbędzie się wtedy w zakładzie karnym, Sąd wysłucha również pracownika administracji zakładu, co do celowości wydania zgody.

Jeśli chodzi o składanie wniosku przez dyrektora zakładu karnego należy zwrócić szczególną uwagę na jego uzasadnienie, które często składa się jedynie z przytoczenia pozytywnej opinii skazanego w zakładzie karnym. Może to być niewystarczające dla uzyskania zezwolenia na dozór elektroniczny, dlatego skazany powinien zadbać także o przytoczenie w tym wniosku swoich argumentów i zdobycie dokumentów, które je uzasadnią.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.