Wniosek o dozór elektroniczny a wezwanie do odbycia kary

Zostałeś skazany, wyrok jest prawomocny, kara to 3 miesiące i postanowiłeś złożyć wniosek o jej odbywanie w systemie dozoru elektronicznego, kilka dni później otrzymałeś posługując się żargonem skazanych – bilet. Co teraz, stawić się czy się nie stawić? Jakie będą konsekwencje? Czy składanie wniosku o dozór miało sens?

Po pierwsze i najważniejsze: jeżeli otrzymałeś wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym – musisz się w nim stawić – pamiętasz pewnie jak pisałam, że przy ocenie Twojego wniosku Sąd weźmie pod uwagę Twoje zachowanie po popełnieniu przestępstwa, w tym także czy Twoje zachowanie zmierza do uchylenia się od odbycia kary.

Co do zasady złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie wstrzymuje wykonania kary jednakże możesz już wraz z tym wnioskiem złożyć do Sądu wykonującego wyrok wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór. Możesz złożyć ten wniosek także gdy po złożeniu wniosku o dozór otrzymałeś wezwanie do zakładu. Jednak, jeżeli dostałeś wezwanie a do czasu w nim wskazanego Sąd nie rozpoznał wniosku o wstrzymanie musisz stawić się w zakładzie.

Muszę Cię jednak uprzedzić, że Sąd nie musi wstrzymać wykonania kary pomimo, że złożyłeś wniosek o dozór. Zatem jeżeli wniosek o wstrzymanie zostanie rozpoznany negatywnie, zgłoś się do zakładu, w przeciwnym razie zostaniesz do niego doprowadzony.

Czy zatem składanie wniosku o dozór elektroniczny miało sens, jeżeli musiałeś stawić się do odbycia kary? Oczywiście, jeżeli spełniasz wszystkie przesłanki to nadal Sąd może wydać zgodę na takie odbywanie kary, zostaniesz wtedy zwolniony z zakładu karnego i resztę kary odbędziesz w domu.

Jeszcze jedna sprawa, kiedy dostaniesz wezwanie koniecznie poinformuj Sąd Penitencjarny (do którego złożyłeś wniosek o dozór) o tym fakcie i wskaż w jakiej dacie masz się stawić do zakładu. Sąd wyznaczy wtedy posiedzenie w zakładzie karnym.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.