Blog Criminal Law MB

Prawo karne spełnia szczególną rolę, chroniąc państwo, porządek społeczny oraz prawa i wolności człowieka przed ich naruszeniami. Jednocześnie, jako zespół norm określających czyny, które ze względu na szkodliwość społeczną są zabronione, prawo karne pozwala na reakcję wobec sprawców za pomocą kar i innych środków przewidzianych przez to prawo, w tym środków karnych, kompensacyjnych czy zabezpieczających.

Prawo karne wkracza we wszystkie dziedziny życia, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zamachami na podlegające ochronie dobra prawne. Prawo to nie normuje zatem jednej, ściśle określonej sfery stosunków społecznych, a przy tym nie ustanawia w sposób pozytywny praw i obowiązków uczestników tych stosunków. Prawo karne składa się bowiem z zakazów i nakazów, których nieprzestrzeganie zagrożone jest sankcją.

Niestety z uwagi na wielość przepisów, często możemy nie zdawać sobie sprawy, iż działanie czy zaniechanie, nasze lub innych osób będzie oceniane jako czyn zabroniony zagrożony karą. Konieczność indywidualnej oceny każdego przypadku wymagać będzie inicjatywy ze strony zainteresowanych i podejmowania przez nich odpowiednich działań.

Niniejszy blog ma na celu przybliżyć problematykę odpowiedzialności karnej i wskazać jak zmierzyć się z czynnościami wykonywanymi przez Policję lub Prokuraturę, czy też jak bronić się przed oskarżeniem zarówno na etapie śledztwa, czy dochodzenia, jak i w sądzie.

Jeśli potrzebują Państwo kompleksowej pomocy zapraszamy do skorzystania usług naszej Kancelarii.