Blog Family Law

Prawo rodzinne, to dziedzina prawa zajmująca się problematyką obejmującą sprawy dotyczące małżonków oraz małoletnich. W podstawowy zakres spraw rodzinnych wchodzą postępowania o rozwód, podział majątku, sprawy alimentacyjne oraz związane z opieką nad dziećmi.

Ponieważ temat spraw rodzinnych dotyka kwestii bardzo intymnych związanych z życiem każdej rodziny, sprawy te należy prowadzić z uwzględnieniem prawa do zachowania prywatności i ochrony interesów stron, w szczególności dbałości o dobro małoletnich dzieci, a także unikając eskalacji konfliktów.

Sprawy rodzinne to również sprawy budzące najwięcej emocji, które nierzadko powodują, że podejmowane działania odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego. Przedmiotowy blog ma na celu przybliżenie przepisów prawa rodzinnego w sposób przystępny i konkretny.

Zostaną na nim opisane podstawowe zagadnienia, wątpliwości i odpowiedzi na najczęstsze pytania pojawiające się w praktyce prawników rodzinnych. Dodatkiem do wpisów będzie również przegląd orzeczeń sądowych.

Ponieważ Blog Family Law wyrasta z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu spraw rodzinnych prezentowane na nim treści będą opisywały poszczególne zagadnienia z komentarzem wynikającym z obserwacji praktyki sądowej.

Sprawy rodzinne obejmują szereg różnych relacji między jej członkami, na blogu pojawią się również inne tematy dotyczące osób ze sobą spokrewnionych, jak sprawy spadkowe, darowizny, zarząd majątkiem wspólnym czy wchodzące w sferę prawa karnego, a związane bezpośrednio z ochroną rodziny.