Jagoda Knopp

Adwokat, Senior Associate w Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy.
Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Doświadczenie w zakresie prawa karnego zdobywała w Kancelariach Adwokackich w Katowicach i Warszawie oraz jako asystent sędziego w wydziale karym Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, organizacjach pozarządowych i projektach mających na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach karnych i karnych wykonawczych zarówno klientów indywidualnych jak i w dużych wieloosobowych procesach, jako obrońca i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.

Reprezentuje klientów m.in. w sprawach o: m.in. morderstwa, uporczywe nękanie, gwałt, znęcanie, kradzieże, kradzieże programów komputerowych i naruszenia praw autorskich, rozboje, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, związane z obrotem środkami odurzającymi, w sprawach paliwowych, z zażaleń na tymczasowe aresztowanie i stosowanie innych środków zabezpieczających, w sprawach o wydanie wyroku łącznego, udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, przerwę w odbywaniu kary, zawieszenie postępowania wykonawczego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, a także w sprawach karnoskarbowych i o wykroczenia.

linkedin.com
e-mail: j.knopp@ugwlaw.pl