Maciej Bielecki

Wspólnik w Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przy której odbył również aplikację adwokacką.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako praktyk prawa. Wieloletni działacz w organizacjach pozarządowych, w których zajmował się udzielaniem pomocny prawnej pro bono.

Wielokrotnie świadczył usługi prawne na rzecz osób oskarżonych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, m.in. w zakresie prania pieniędzy, karuzeli podatkowych, czy przestępstw narkotykowych. Z powodzeniem bronił swych Klientów w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (o zabójstwo, udział w bójce, której następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu), przeciwko mieniu (w tym rozboje i włamania), przeciwko wiarygodności dokumentów, czy związane z wyłudzeniem kredytu lub odszkodowania.

Reprezentował również pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym oskarżycieli posiłkowych w toku postępowań sądowych.

linkedin.com
e-mail: m.bielecki@ugwlaw.pl