Blog Criminal Law JK

Prawo karne stanowi dziedzinę prawa najdalej ingerującą w życie i wolność człowieka. Stawiane przez prokuratora zarzuty czy doznana krzywda często skutkują podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą zaszkodzić na dalszym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.

Tematy poruszane na blogu mają na celu przybliżenie praktycznych zagadnień związanych z obroną prawną osób podejrzanych i oskarżonych oraz uprawnieniami przysługującymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zależy nam, aby lektura bloga pozwalała na zaznajomienie się z podstawowymi terminami prawa karnego, w tym prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego i procedury karnej. Blog porusza również kwestie związane z prawem karnym wykonawczym, a więc dotyczące osób, które zostały już skazane za popełnione czyny.

W sposób przystępny dla czytelnika komentujemy zmiany w przepisach prawnych, najciekawsze orzeczenia oraz plany legislacyjne.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii UGW w dziedzinie prawa karnego na blogu prezentujemy treści oparte o prawdziwe, prowadzone przez nas sprawy oraz wynikłe w ich trakcie konkretne problemy.