ugw blogs artykuły

Rozwód – od czego zacząć?

Czasami nieporozumienia małżonków związane z ich życiem codziennym osiągają taką skalę, przy której jedynym rozwiązaniem okazuje się być rozwód. Przyczyny rozstania, które następnie skutkują orzeczeniem rozwodu mogą być różne. Poza …

ugw blogs artykuły

Zatrzymanie przez policję

W celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego art. 244 Kodeksu postępowania karnego (dalej „k.p.k.”) pozwala Policji na dokonanie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.